4-Be Endevinació misteriosa

Hi ha jocs clàssics basats en propietats matemàtiques que permeten fer jocs misteriosos que a més incrementen la curiositat. Presentem aquí una adaptació del joc clàssic de les targes binàries, que aprofita la dualitat Símbol (o nom) / Número atòmic per a cada element de la Taula Periòdica.

Aquest joc es pot fer a una persona, a un grup, o fins i tot en una classe o auditori, perquè el poden fer a la vegada moltes persones. També el pot fer una persona, tota sola. Aquí presentem les dues versions: en auditori, i individual.

business-chinese-container-165228

Endevinació misteriosa a l’auditori, a càrrec d’un conductor

Es tracta de mostrar en un paper o a la pantalla, un taula periòdica dels elements químics qualsevol (aquí donem la gironina, però qualsevol és vàlida, i es pot aprofitar per explicar la Taula), i demanar que se seleccioni (en secret, és clar) un element dels cinc primers períodes. Això es pot fer individualment o en grup, però és bo que s’anoti en un paper per recordar-se’n bé al final del joc.

bin-pt-ptce-5p

Un cop escollit l’element, es van passant per part del conductor sis imatges que contenen diversos elements,  i es va fent la pregunta “és troba el teu element entre els que hi ha a aquesta imatge?”. La persona o persones a qui es fa el joc han de dir si hi és o no hi és. El conductor ho recorda.

bin-pt-card-1    bin-pt-card-2

bin-pt-card-3    bin-pt-card-4

 bin-pt-card-5   bin-pt-card-6

Al final del joc, el conductor revela l’element seleccionat per la persona a qui es fa el joc, una selecció misteriosa.

El mètode d’endevinació.

És ben fàcil determinar quin element ha estat seleccionat. A l’extrem superior esquerra de cadascuna de les sis imatges hi ha un element: H, He, Be, O, S i Ge. El seu número atòmic és 1, 2, 4, 8, 16 i 32. Cada cop que la persona digui “sí, el meu element és en aquesta imatge” el conductor ha de sumar el número atòmic de l’element superior esquerra. Acumulant els valors de totes les targes on s’ha contestat “Sí”, s’obtindrà un número. Llavors es mostra la Taula Periòdica general, i fent una mica de màgia, el conductor revela l’element que té per número la suma esmentada.

Exemple: si es selecciona el Cd, es repondrà afirmativament a les targes 5a i 6a, i negativament a les altres. Com que els elements superiors esquerra de les targes 5a i 6a són el S i el Ge, respectivament, i tenen número atòmic 16 i 32, llavors sumant 16 + 32 = 48, aquest serà el número atòmic de l’element seleccionat de forma secreta.

Fent-ho individualment

El joc funciona igual, i dóna lloc a una endevinació sorprenent. Es tracta de pensar un element entre els 5 primers períodes de la Taula Periòdica, i anar mirant si es troba entre les 6 targes. Cada cop que s’hi trobi, s’hi suma el número atòmic de l’element superior esquerra. L’Element escollit tindrà com a número atòmic la suma resultant.

Punts de llibre amb aquest joc, video

En el marc del projecte de Màgia i Ciència vam editar quatre punts de llibre amb jocs amb la Taula Periòdica. Un correspon a aquest joc, però només amb 16 elements. Per fer-lo entenidor, vam gravar un video explicar-lo, on en @pquimic va donant instruccions. Amb 16 elements només cal donar 4 targes o, com vam fer al punt de llibre, 4 columnes i anar preguntant si es troba a la 1a, 2a, 3a o 4a columna.

El secret

És un joc basat en propietats matemàtiques de les potencies de 2, o mirat d’una altra forma, en els números binaris. Hi ha abundant documentació sobre aquest tema a Internet.

Utilitat pedagògica

Naturalment, es pot demanar en un entorn educatiu que els estudiants facin les seves pròpies targes, la seva pròpia taula periòdica… I a més, pot servir perquè agafin habilitats comunicatives, fent de conductors.

Credits: Photo by freestocks.org from Pexels

Entrades en català fins ara:

[catlist name=”catala”]

 

Advertisement