5-B Amagant missatges

La criptografia és l’art o tècnica de trametre missages intintel·ligibles, pero que un receptor por desxifrar amb algun codi o procediment que només elli l’emissor saben.

Aquest joc tracta precisament de fer servir la Taula Periòdica i la correspondència entre símbols i números atòmics per encriptar missatges de text però també números, per exemple de telèfon. No tan sols es pot plantejar això com un joc, sinó que fins i tot pot ser útil com a procediment mnemotècnic per recordar paraules estranyes o números de telèfon.

5-b-cripto

Encriptació de números de telèfon

El procediment és ben senzill: remplaçar cada dígit del número per l’element que tingui aquell número atòmic. Compte! si el dígit fos zero, es faria servir el Ne (10). Amb aquest procediment un número de telèfon con el 356 872 456 podria ser representat com a LIBCONHEBEBO.

Ara bé, és més ofuscat (i complicat) separar els dígits de dos en dos. Llavors, es  tracta de remplaçar cada parell de dígits pel símbol atòmic corresponent. En el cas que siguin “00”, es fa servir l’element número 100. I si la quantitat de dígits és senar, el primer dígit es considera aïlladament.

El telèfon 972 41 83 56 seria amb aquest segon procediment F.Hf.Nb.Bi.Ba o també d’una altra forma FHFNBBIBA. En aquest cas, en comparació amb el cas anterior on cada dígit es trasllada a símbol atòmic, és més complicat fer-ne una frase senzillan de recordar, però potser es podria transformar d’alguna manera enginyosa en una frase complicada. Això evidentment ja seria un altre joc i ho deixem per a una altra ocasió.

Per tant és més senzill, per tenir menys ambigüitats, el primer procediment. A més, hi ha força vocals: He, Li, Be, O, Ne, cosa que fa més pronunciables i recordables les “paraules” generades..  No és força fàcil de recordar “Lib con He bebo?”? És clar que depèn de la fluidesa de cada llengua. Fer servir diferents idiomes pot servir per practicar, és clar.

Encriptació i desescriptació de textos (lletres, números i símbols de puntuació)

Aquí hi ha també vàries possibilitats. Si només es considera el text, es pot remplaçar cada lletra de l’alfabet per l’element corresponent a la seva posició: A, per l’hidrogen, B, per l’heli, … Z, per l’element 26 (Fe). Això no permet posar espais o signes de puntuació, encara que si es tracta de jugar, els espais i signes s’hi poden deixar. Per exemple, Girona seria “NFArPSiH”, perquè

  • G: lletra 7 -> símbol N
  • I: lletra 9 -> símbol F
  • R: lletra 18 -> símbol Ar
  • O: lletra 15 -> símbol P
  • N: lletra 14 -> símbol Si
  • A: lletra 1 -> símbol H

El text es pot ofuscar encara més recorrent a aspectes informàtics dels caracters: si cada caracter es passa a codi ASCII (A=65, B=66, etc… espai=32), on cada caracter (també els signes de puntució) té un codi determinat. Això permet proposar un petit programa per encriptar missatges, més que no pas fer-ho mentalment.

Un petit problema.

Pot passar que hi hagi una ambigüitat si el text encriptat és ot en majúscules … per exemple, el text encriptat “SES” pot ser Se.S o S.Es. Això es pot deixar expressament per dificultar el desxifrat, o bé es po trencar l’ambigüitat i posar el text encriptat en majúscules i minúscules.

Una petita complicació del joc

Es tracta del procediment invers a l’anterior: trobar textos o paraules que contnguin una concatenació dels símbols, més que res per fer servir de recordatori mnemotècnic. Un derivació més és que sigui possible obtenir un número de telèfon (o número) a partir d’uns símbols que a la seva vegada parteixen d’un text.

Un exemple interessant amb la Taula Periòdica s’ha fet servir en un article que es troba a Academica.Edu, on també es transformen textos en números (però és clar… hi falten combinaciones de lletres, encara que es facin servir símbols invertits). També es fa servir al web dcode.fr, que tracta de criptografia, i on hi ha una utilitzat per encriptar i desencriptar.

Per introduir-se més en la criptografia clàssica

Hi ha molts de textos que tracten la criptografia clàssica, des de la transposició que feia servir Juli Cèsar, fins a mètodes molt complexos, passant pels codis de Vignère  altres variants. Les possibilitats són moltes. Només cal començar per la pàgina de la Wikipedia corresponent.

Utilitat

A part de ser un joc divertit, es tracta de conscienciar sobre temes com privacitat, secret, confidencialitat, etc. I permet introduir la gran importància de la criptografia en el món actual. Fins i tot es pot fer alguna pinzellada de com la criptografia quàntica suposarà un avenç cabdal.

Programació

Aqust joc-activitat d’encriptaciò amb la taula periòdica es pot fer servir per estimular en l’aprenentatge de la programació, fent servir qualsevol llenguatge. I fins i tot, anant encara més enllà, programar un robot perquè escrigui el text encriptat amb cal·ligrafia…. Segur que les idees són infinites, perquè l’amagar missatges, els secrets… i els espies, són una de les passions de les persones i la seva relació amb les altres.

Photo by Jason Leung on Unsplash