5-B Hiding messages

Cryptography is the art or technique to trasmit obfuscated messages, but that a receiver may decrypt with some code or procedure that only he/she and the sender know.

This games tries to use the Periodic Table and the one-to-one correspondence between symbols and atomic numbers to encrypt text messages and numbers, e.g. phone ones. This may be used as a gameplay, but it may be also useful as a memory procedure to remember ackward workds or phone numbers.

5-b-cripto

Encrypting phone numbers

Procedure is quite easy: replace each digit of the given number by the element having that atomic number. Beware! is the digit is a zero, one can use Ne (atomic number actually 10). This procedure lead to phone number 356 872 456 to be represented as LIBCONHEBEBO.

However, one can provide an additional layer of obfuscation (but more difficult) by separating digits in groups of two.  Un must replace thus two digits by the corresponding atomic symbol. If “00” is found, one may use element 100. And if the amountof digits is odd, the first digit is considered separately.

Phone number 972 41 83 56 would become, according to ths procedue, F.Hf.Nb.Bi.Ba, or in another equivalent form, FHFNBBIBA. As compared to the peevious caase wher ech digit is translated into an atomic symbol, it is now more difficult to build up  sentence that is easy to remember; however, that string of symbols might be transformed cleverly into a complex sentence. This would encompass, obviously, another game – that we are scheduling for further psoting.

Therefore, the first procedure is simpler, becaus it has less amiguities. Further, there are a lot of vowels: He, Li, Be, O, Ne, that make generated “words” easier to spell and to remember (at least for latin languages). Isn’t it easy to remember “Lib con He bebo?”?Inded, wodplay depends on the fluency of a given person in a given language. Ths notwithstanding, practising this game in different languages is useful as a practise session.

[Waiting for translation]

Encriptació i desescriptació de textos (lletres, números i símbols de puntuació)

Aquí hi ha també vàries possibilitats. Si només es considera el text, es pot remplaçar cada lletra de l’alfabet per l’element corresponent a la seva posició: A, per l’hidrogen, B, per l’heli, … Z, per l’element 26 (Fe). Això no permet posar espais o signes de puntuació, encara que si es tracta de jugar, els espais i signes s’hi poden deixar. Per exemple, Girona seria “NFArPSiH”, perquè

  • G: lletra 7 -> símbol N
  • I: lletra 9 -> símbol F
  • R: lletra 18 -> símbol Ar
  • O: lletra 15 -> símbol P
  • N: lletra 14 -> símbol Si
  • A: lletra 1 -> símbol H

El text es pot ofuscar encara més recorrent a aspectes informàtics dels caracters: si cada caracter es passa a codi ASCII (A=65, B=66, etc… espai=32), on cada caracter (també els signes de puntució) té un codi determinat. Això permet proposar un petit programa per encriptar missatges, més que no pas fer-ho mentalment.

Un petit problema.

Pot passar que hi hagi una ambigüitat si el text encriptat és ot en majúscules … per exemple, el text encriptat “SES” pot ser Se.S o S.Es. Això es pot deixar expressament per dificultar el desxifrat, o bé es po trencar l’ambigüitat i posar el text encriptat en majúscules i minúscules.

Una petita complicació del joc

Es tracta del procediment invers a l’anterior: trobar textos o paraules que contnguin una concatenació dels símbols, més que res per fer servir de recordatori mnemotècnic. Un derivació més és que sigui possible obtenir un número de telèfon (o número) a partir d’uns símbols que a la seva vegada parteixen d’un text.

Un exemple interessant amb la Taula Periòdica s’ha fet servir en un article que es troba a Academica.Edu, on també es transformen textos en números (però és clar… hi falten combinaciones de lletres, encara que es facin servir símbols invertits). També es fa servir al web dcode.fr, que tracta de criptografia, i on hi ha una utilitzat per encriptar i desencriptar.

Per introduir-se més en la criptografia clàssica

Hi ha molts de textos que tracten la criptografia clàssica, des de la transposició que feia servir Juli Cèsar, fins a mètodes molt complexos, passant pels codis de Vignère  altres variants. Les possibilitats són moltes. Només cal començar per la pàgina de la Wikipedia corresponent.

Utilitat

A part de ser un joc divertit, es tracta de conscienciar sobre temes com privacitat, secret, confidencialitat, etc. I permet introduir la gran importància de la criptografia en el món actual. Fins i tot es pot fer alguna pinzellada de com la criptografia quàntica suposarà un avenç cabdal.

Programació

Aqust joc-activitat d’encriptaciò amb la taula periòdica es pot fer servir per estimular en l’aprenentatge de la programació, fent servir qualsevol llenguatge. I fins i tot, anant encara més enllà, programar un robot perquè escrigui el text encriptat amb cal·ligrafia…. Segur que les idees són infinites, perquè l’amagar missatges, els secrets… i els espies, són una de les passions de les persones i la seva relació amb les altres.

Photo by Jason Leung on Unsplash

Advertisement