12-Mg Viatge per l’Europa llatina

En anglès, molts d’elements, sobretot els sintètics, acaben amb “-ium”, és a dir, tenen una forma llatinitzada. A partir d’un joc que hem anat fent els darrers anys, us proposem avui de fer un viatge pels elements de l’Europa llatina, és a dir, els que tenen nom geogràfic europeu: el propi Europium, però també d’altres, com el doble francès (Gallium i Francium), el de París (Lutetium), el d’un poblet d’Escòcia (Strontium), Moscou (Moscovium), Polònia (Polonium), Alemanya (Germanium) i un poblet suec (Terbium).

Imprimiu aquesta imatge (o si voleu, la seva versió en pdf), i agafeu un llapis i una moneda o pedreta.

lamtp-itiner

Efecte:

S’entrega als espectadors o es fa passar algú a la pissarra, i es presenta un quadrat de 3×3 amb 9 noms d’elements químics. La moneda o pedreta pot moure’s amb el moviment de torre d’escacs, però només una casella (o bé el que es igual, amb els moviments del rei, però no pas en diagonal). El conductor (o qui fa el joc tot sol) va donant instruccions a tothom que fa el joc, i amb independència de les diferents eleccions, tothom acaba a la mateixa casella.

El joc:

Poseu una moneda d’1 EUR en qualsevol casella, i moveu tants de llocs la moneda d’l EUR, com lletres tingui l’element escollit (sempre amunt, avall, a l’esquerra o a la dreta, mai en diagonal).

  • Posar 10c, o tatxar, o posar-hi un postit, a Terbium. Per aquí ja no s’hi pot passar!
  • Moure tantes lletres com “Tarragona”, i posar 10c, tatxar, o posar-hi un postit, a Lutetium. Per aquí tampoc s’hi pot passar, ja! (dues caselles anul·lades)
  • Repetir amb “Barcelona” i Gallium.
  • Repetir amb “Retia” i Europium.
  • Repetir amb “Tarraco” i Strontium.
  • Repetir amb “Barcino” i Francium.
  • Repetir amb “Cartago” i Moscovium

En aquest moment, ha d’haver-hi set caselles anul·lades, i tothom té la moneda o pedreta a la casella Polonium… llavors es demana que es mogui una vegada més, comptant “Colonia”… i tothom acaba a Germanium!

Sorprenent, oi?

Advertisement