14-Si Alta i baixa electronegativitat

A la Taula Periòdica hi surten elements amb baixa electronegativitat (columnes cap a l’esquerra, i elements amb alta electronegativitat (columnes de la dreta, excepte els gasos nobles). Aquest fet és degut a la diferent estructura electrònica de la capa més externa: degut a la tendència a resultar en una capa plena de 8 electrons, els elements electropositius (els de baixa electronegativitat) tendeixen a perdre electrons davant dels més electronegatius, que tendeixen a guanyar-ne, tot formant ions i donant les sals, com la molt coneguda del clorur sòdic, Na Cal.  En altres compostos, més que no pas formar ions, el núvol electrònic es desplaça des de l’element menys electronegatiu cap al que té més electronegativitat.

Per exemple, al LiF (Flourur de Liti), el Liti està en forma d’ió positiu degut a la pèrdua d’un electró, mentre que el Flúor està en forma d’ió negatiu, perquè n’ha guanyat un.

El joc que proposem avui fa servir 8 elements de baixa electronegativitat (liti, beril·li, sodi, magnesi, potassi, calci, rubidi i estronci) i 8 elements d’alta electronegativitat (oxigen, flúor,sofre, clor, seleni, brom, telur i iode).

Us proposem que imprimiu aquesta imarge en un full de paper (si us ho estimeu més, aquí ho teniu en format pdf) i que la plegueu per alguna de les línies que delimiten els quadrats on hi ha els elements. A la figura s’hi mostra un exemple, plegant per la primera línia de l’esquerra, però podeu plegar per on volgueu.

Continueu plegat, per la línes que us sembli més adient, i cap al cantó que volgueu. A l’exemple que hi ha a la propera imatge, hem plegat per la línia inferior.

Repetiu aquest procés tantes vegades com calgui perquè al final hagueu plegat tots 16 quadrats, un al cim de l’altre, formant un petit paquet. No importa la forma com hi hagueu arribat.

Ara talleu els cantons del paquet resultant. I recordeu que heu anat plegant d’acord amb la vostra intuïció, de la forma que us ha semblat convenient.

Observeu el resultat: uns papers han quedat caps per amunt mostrant els símbols químics, i clarament d’altres papers han quedar de caps per avall. El que és sorprenet és que s’hagin separat automàticament els elements d’alta electronegativitat i els elements que la tenen baixa.

Feu-ho i sorpreneu-vos-hi!

 

Advertisement