16-S Drawers

[waiting for translation]

Aquest és un joc curiós que serveix com a presentació d’un efecte de predicció de futur, però també que funciona amb un mètode que conté un procediment matemàtic fàcilment descobrible.

Cal agafar quatre targes o papers blancs, i escriure per davant aquest quatre elements químics: H, C, Fe i Br (en qualsevol ordre)

16s-1

I per darrere de cadascun, respectivament, escriure-hi O al darrere d’H, Al al darrer de C, As al darrere de Fe i Mo al darrere de Br.

16s-2

Per començar, es posen en fila, un al cantó de l’altre aquest quatre elements: H, C, Fe i Br – com si fossin calaixos. Es poden posar en l’ordre que es vulgui (qualsevol permutació)

Llavors se n’escull un, es baixa el seu calaix una mica, i es giren els tres que queden: primer es baixa, per exemple, el Ferro,

16s-21

i llavors es giren els tres que queden a dalt: C, H i Br es giren i esdevenen Al, O i Mo.

16s-3

Se n’escull un altre (dels tres restants) i es baixa (en aquest exemple, es baixa l’Oxigen). Llavors els dos que queden, es giren:

16s-4

Se n’escull un de tercer (dels dos inicialment posats), es baixa, i es gira l’únic que queda (en aquest exemple, es baixa el Brom)

16s-5

Finalment, s’agafa l’únic que queda i es baixa (en aquest exemple, l’Alumini):

16s-6

Han quedat quatre calaixos amb símbols químics, un al cantó de l’altre. En aquest punt hi ha l’opció de girar tots quatre calaixos a la vegada.

Es sumen els seus quatre números atòmics i es mira a quin element correspon aquesta suma.

Efecte

Es faci com es faci, amb independència de l’elecció de calaixos i de la permutació escolida per posar les quatre targes inicials, sempre surt el mateix element. Curiós, oi? Heu descobert quin?

D’aquest joc en tenin un video, que correspon a un dels quatre punts de llibre que vam editar per a “La Màgia de la Taula Periòdica”, que us pot mostrar encara millor com fer el joc.

Per complicar el joc:

Podeu fer-hi canvis i que en resultin altres elements? S’hi poden introduir al menys dos tipus de canvis, penseu-hi una mica.

Advertisement