18-Ar Els elements dels aliments

Al cos humà, la taula periòdica hi és molt ben representada: es pot considerar que hi ha 15 elements presens en quantitats apreciables (començant per l’oxigen i per l’hidrogen, per l’aigua del cos, i també carboni i nitrogen, a les molècular de la vida – compostos orgànics, sucre, hidrats de carboni, proteïnes, greix, etc.). A més de l’O, H, C i N, el sofre, calci, fòsfor, potassi, clor i sodi (ja que formen la sal comú, en forma d’ions) i magnesi, en són els principals elements.  De fet, de potassi n’hi ha un quart de quilo al nostre cos, per exemple. I de fòsfor, gairebé tres quarts de quilo.

A part d’aquests 11 elements, n’hi ha uns altres 11 que són considerats com a oligoelements. n’hi ha en poca quantitat: ferro, silici, zinc, rubidi, etc. I també n’hi ha traces d’altres, com el crom o el seleni.

En conjunt, es tracta d’aliments essencials per a la vida del cos humà. Per això, la nostra alimentació ha de proporcionar aquests elements en quantitat suficient, i també per això cal seguir unes pautes d’alimentació saludable: no tant sols cal menjar aliments amb aquests elements, sinó que també cal evitar aliments que no siguin pas gaire saludables, sobretot els que tinguin massa sucre o greix. Per exemple, és ben conegut que els plàtans tenen molt de potassi.

Per tenir-ne més informació es pot consultar l’article d’Elementos Esenciales (en la foto) de la Wikipedia, o aquest altre amb bona informació.

tp-elem-esencials.jpg

El joc que avui us prposem és ben oportú, ja que es publica durant la celebració de la Feria F-STEAM Cooking de Plasència (29/4-2/5/2019), que té com a eix central la cuina i l’alimentació

Es tracta d’aconseguir les Cartes de la Taula Peròdica dels 22 elements essencials esmentats: per un cantó, els més abundants segons el  segon article que us hem enllaçat,

O H C N S Ca Na K Cl P Mg

i per un altre els que es troben en poca quantitat (oligominerals)

Fe Si Zn Rb Cr Sr Br Sn Mn B Al

És convenient separar aquestes 22 cartes de la col·lecció sencera, imprimible a partr del pdf amb els 52 primers elements, que ja hem proporcionat en jocs anteriors. També es poden preparar amb targetes blanques, o bé senzillament retallant fulls de paper. Els oligominerals (el Fe i 10 més) han de pintar-se amb algun color: groc, taronja, verd, blau cel, … per difenciar-los dels elements més abundants (l’oxigen i els altres 10)

Preparació del joc

Es van col·locant les cares de les diferents cartes una al cim d l’altra, però alternant-ne una del conjunt de l’oxgen (elements abundants) i una del conjunt del ferro (oligoelements). En total, seran 22 cartes, unes sense pntar, i d’altres pintades.

En aquest moment, el joc es pot fer en solitari, o bé en parella, on una persona dóna instruccions a una altra. Fins i tot el poden fer vàries persones a la vegada, si una fa el paper de guia.

Desenvolupament del joc

S’agafen totes 22 cartes, targetes o papers amb tots dos conjunts d’elements, alternats, i es talla per on es vulgui (és  dir, s’agafa un paquet de la part de dalt, i es passa a sota). Llavors, s’agafen les dues cartes del cim, totes dues juntes, es giren, i es tornen a deixar al cim.

Aquestes dues operacions: (a) tallar, i (b) girar les dues cartes del cim totes dues juntes, es van repetnt diversos cops, per exemple cinc cadascuna. Després, es permet escollir si tallar o si girar les dues cartes del cim, tres vegades.

La sorpresa final

En aquest moment, les cartes estan totalment barrejades: n’hi ha cara amunt, i n’hi ha cara avall. Unes no estan pas pintades, d’altres n’hi estan. Semblen perdudament barrejades.

Però ara us ajudem: agafeu el paquet de 22 cartes,  passeu-les anant-les posant al cim de la taula un a una, fent dos nous paquets més petits: una es posa a l’esquerra, i l’altra a la dreta, alternadament, de tal forma que hagueu format dos paquets d’11 cartes cadascun. Les cartes segueixen barrejades.

Ara, s’agafa el paquet de la dreta, se’l gira tot sencer, i es posa al cim del paquet de l’esquerra.

Mreu quin color tenen els elements visibles: o tenen tots color, i no en té cap. I si es gira tot el paquet, passa al contrari: o tots són sense pintar, o tots són pintats.

No és una meravella?

Advertisement