21-Sc Matching Elements

Judit Torrent has prepared a game that we premiered at Faire “Ciència entre Tots” in Girona recently, and was also shown at #tpfloral during last week’s Girona’s Flower Exhibition. Today’s game is Memory, renamed here “Matching Elements”. We continue hence with the series of games to improve visual skills and memory. It is likely that you already know this game.

Match Up, Memory, Pairs, … are different names for a game consisting of pairing matching cards that have been flipped.

[waiting for translation]

Per a aquest joc les parelles de fitxes seran el nom de l’element químic i el seu símbol. Com que la taula periòdica està estructurada en diferents grups (gasos nobles, alcalins, halògens, metalls de transició, etc.) tindrem varis blocs de fitxes, de tal forma que en funció del nombre de jugadors podrem jugar tant sols amb els elements del grup dels alcalins-terris o, si sou molts, amb els metalls de transició, per exemple.

L’objectiu del joc es intentar memoritzar a on es troben les fitxes que es van destapant, per aconseguir el màxim nombre de parelles.

Instruccions del joc:

Col·loqueu les fitxes cap per avall de forma aleatòria, recomanem formar una estructura geomètrica com ara un quadrat, un rectangle o un cercle.

joc21-1

Comença un jugador destapant dues fitxes, si són iguals les treu del joc i se les guarda. Seguidament se’n torna a girar dues més, si aquestes són diferents les torna a girar cap per avall i passa el torn al següent jugador. Així successivament fins a completar totes les parelles.

joc21-2

Guanyarà el jugador que aconsegueix aparellar més fitxes

En ser un joc força senzill, els noms dels elements són en anglès. El seu disseny el trobareu en el aquest pdf: memory_fitxes_eng

A la Fira Ciència Entre Tots que va tenir lloc el primer dissabte de maig d’enguany, varis joves van tenir l’oportunitat de jugar a aquest joc. Els més petits jugaven només amb un bloc de fitxes, d’altres en feien servir dues; en canvi, els més grans gosaven jugar amb els elements del bloc f (lantànids i actínids).

joc21-3

Complicació del Joc:

Naturalment es pot ajudar a relacionar el símbol amb el nom de l’element, tot proporcionant una Taula Periòdica als jugadors. Però també es pot fer sense donar-los-en.

Es podria, fins i tot, substituir el símbol o el nom de l’element pel seu número atòmic, massa atòmica o altres propietats… o relacionar dues propietats… les possibilitats d’extensió del joc són, òbviament, ben altes.

 

Advertisement