23-V Battleship

[Waiting for translation]

Si hi ha un joc que és ben conegut entre tothom, és el d’enfosar la flota (també anomenat “de barcos”). Normalment es fa servir un tauler de forma rectangular, que conté un matriu de files i columnes. La Taula Peròdica dels Elements, però, no és pas rectangular, i a més admet diferents formes (la simètrica de Scerri, la llarga, la de Janet, l’estàndard…). Així doncs, la TP és una candidata excel·lent a crear una versió del joc d’enfonsar la flota.

Identificació de la casella on s’hi dispara el tret

Però una de les característiques del joc normal, on es fa servir coordenades (fila i columna),  pren un interès especial al joc que proposem: per exemple, identificar la casella amb el número atòmic, símbol, nom o altra característica, en lloc de la posició a la taula (identificant les coordenades). Naturalment això propociona una forma d’aprenentatge interessant de la TP. Més encara (gràcies a la idea de la Sílvia Simon), es pot fer un pas més en la comprensió de les propietats de la Taula, mitjançament l’ús de la configuració electrònica de cada element.

Com jugar-hi

A la fira YoMoBCN 2019, la Sílvia va portar aquest joc i el va provar amb èxit entre els assistents. Per fer-ho fàcil, va proporcionar fotocòpies de la TP, juntament amb les TP que tenim plastificades, com a referència, i al mig dels dos jugadors, hi va posar una carpeta de la UdG.

La forma més senzilla de jugar (amb les regles habituals o amb d’altres) seria agafar la taula periòdica estàndar, o la taula en qualsevol altra forma amb els símbols químics, per part de cada jugador. Sempre al mig de les dues taules, el millor és posar una barrera visual que eviti veure la taula del jugador contrari. La identificació de la casella es pot fer de vàres formes:

  • Dir període i columna (el més semblant al joc clàssic)
  • Dir el nom de l’element
  • Dir el símbol de l’element
  • Dir el número atòmic de l’element

Però si es volgué jugar a un nivell més avançat, es podrien fer variacions:

  • Configuració electrónica de les subcapes més externes (3s2,3p3, 4s2,4p6,3d4, etc.)
  • Etiquetar les files amb el número quàntic principal, i la configuració electrònica de la subcapa més externa (n=3, p5, en lloc de Cl) (veure imatge)
  • Altres formes complexes d’identificar un element

D’altres jocs d’enfonsar la flota

Cal dir que d’aquest joc amb la TP se n’ha fet una versió comercial (barata) per part de TeachBesideMe: Periodic Table Battleship. Naturalment cadascú pot muntar aquest joc amb els materials que tingui més a mà.

A les activitats dels centres de secundària, s’hi pot trobar també aquest joc com a idea treballada per part dels alumnes.

Altres jocs d’enfonsar la flota que es poden descarregar de franc d’Internet:

Periodic Table Battleship – Destination Imagination

Periodic Table Battleship Handout

 

Advertisement