26-Fe Center of masses

Aquesta és una curiositat, un petit exercici que es pot treballar per identificar, conèixer i entendre les diferents formes de la Taula Periòdica: trobar el seu centre de masses. Partim, és clar, d’un supòsit pràctic: que la Taula té una densitat uniforme i que cada element ocupa la matexia superfície.

On deu ser el centre de massa (centre de gravetat) de la taula periòdica estàndard IUPAC? (l’espai que no té cap element no compta!)

  • I la taula periòdica llarga, quin centre de masses té?
  • I la taula de Janet?
  • I la taula de Scerri, simètrica?

El centre de masses ha anat variant al llarg de la història… al 1973, per exemple, només s’havien descobert els elements fins al Laurenci (103)… quin era llavors el centre de masses?

  • I si tinguéssim en compte les masses atòmiques?
  • I si tinguéssim en compte el número atòmic?
  • I si tinguéssim en compte alguna altra propietat de cada element?

Per calcula el centre de masses, si es retalla realment la TP, es pot fer servir el mètode de fer-la penjar d’un punt i dibuixar-hi una vertical… i mirar on es creuen totes tres. O fer-ho numèricament, coneixent les posicions del centre de cada casella… segur que cadascú pot trobar una forma diferent de fer-ho.

Si és un grup de persones, i cadascuna fa servir un mètode diferent, cal mirar si el resultat coincideix, és clar!

Advertisement