29-Cu Scrabble with the Periodic Table

A principis de mes la #1tpaldia comentava que @compoundchem havia fet una infografia amb els valors del nom de cada elment segons la puntuació al joc de l’Scrabble (en anglès). #1tpaldia proposava comptar el valor de cada element en altres llengües.

Per als dies tranquils de l’estiu, proposem avui fer una cosa una mica diferent, seguint una idea que suggerida per la professora de Química de la UdG, Anna Roglans: calcular la puntuació de cada lletra a partir de la seva freqüència en el conjunt de totes les lletres agrupant tots 118 símbols químics. Això és independent de l’idioma. Naturalment es podria fer també agafant la seva freqüència als noms (llargs), però llavors ja depèn de la llengua.

El joc podria ser així:

  • Es compten quantes “a” hi ha a la col·lecció de 118 elements
  • Es compten quantes “b” hi ha…
  • etc etc
  • Es compten quantes “z” hi ha …

Llavors, es donen valors a cada lletra, de forma inversa a la quantitat que n’hi ha a la col·lecció de símbols. Per exemple, de “W” i de “X” (al Xe) només n’hi ha una (la del tungsté), així que podrien tenir la màxima puntuació, potser uns 8 punts. De “Y” n’hi ha tres Y, Yb, Dy), que podria correspondre a 6 punts. La resta de lletres tindrien punts seguint aquesta regla aproximada. Segurament hi haurà consonants de poc valor (hi ha una dotzena de “M”), mentre que les vocals en tindran força. Les paraules que es podran formar seran, segurament, curtes.

Com que hi ha 13 elements que només tenen una lletra al seu símbol, i 105 elements amb dues lletres, en total hi haurà 13 + 2×105 = 223 lletres disponibles.

Per fer aquesta activitat, doncs, cal saber quantes vegades surt cada lletra a la taula periòdica (símbols). I després assignar valors a cada lletra. Potser hi haurà alguna lletra de l’alfabet que no hi sortirà. De fet… n’hi ha dues, quines són? No es podran fer paraules amb aquestes dues lletres (o millor dit… quina sort… serà més fàcil, potser)

Un cop determinats els valors de cada lletra, ja es pot jugar a l’Scrabble seguint les regles habituals!

Advertisement