39-Y Let’s play dominoes

El joc del dòmino és un clàssic de sobretaula que es coneix arreu del món. La seva principal característica és tenir fitxers binàries, des del zero (blanc) fins al sis. Si descomptem el blanc, els altres números es poden fer equivaler, lògicament, a característiques de la Taula Periòdica, per exemple els elements H, He, Li, Be, B i C, o altres elements diferents de les columnes I-VI, o files, etc. També es podria pensar en compostos binaris: el doble pitu (1-1) podria ser la molècula d’hidrogen, i el 1-5 el monohidrur de bor.

Fent servir cartró o paper, és ben fàcil construir fitxes (grosses) de dòmino on les peces no continguin números, sinó símbols químics. Si es vol preservar l’estructura del dòmino clàssic, es pot mantenir el blanc, i llavors tenir 28 peces, on els números 1-6 siguin remplaçats pels elements H-C. S’hi pot jugar llavors fent servir les regles habituals.

Photo by Tatiana Rodriguez on Unsplash

Combinant número atòmic i símbol atòmic

A la xarxa s’hi poden veure alguns petits exemples de dòmino i taula periòdica, però més aviat que juguen amb la dualitat entre símbol atòmic i propietats químiques o físiques (ben interessant, percert). En aquest cas, donat que per a cada element hi ha 7 fitxes (les binàries amb el blanc i els altres 6 elements, i el doble del seu propi element), segurament que es podria construir un dòmino més complicat on la meitat de les peces del carboni tinguéssin “C” i l’altra meitat un “6”. Això serviria per anar aprenent l’equivalència entre número atòmic i símbol atòmic. També podria combinar-se símbol atòmic amb nom, o amb qualsevol propietat. Les peces que contenen un blanc no serien molècules, sinó àtoms.

Compostos binaris

Una altra versió podria ajudar a aprendre nomenclatura: si les 6 peces són elements que poden combinar-se de forma binària, es podrien generar sals. Això porta problemes, però: caldria fer un subconjunt de fitxes, per exemple Li, Na i K amb Cl, Br i I. En tot cas, les possibilitats que ofereix el dòmino amb símbols químics són molt elevades, tant en termes de diversió com d’aprenentatge.

Un joc màgic

I per acabar, un petit joc que sembla màgia (o que n’és): si tenim tots els dòminos de la TP de l’hidrogen fins al carboni (quize peces), podem treure (sense que la veiem) qualsevol de les peces, i amagar-la temporalment. Llavors, anem fent un solitari amb les 14 peces restants, de tal forma que les gastem totes, fins que ens en quedem sense (cal recordar d’anar posant les fitxes dobles). Fixem-nos en els elements que formen el cap i la cua de la cadena formada. Precisament corresponen a la peça ue haurem amagat prèviament. Curiós, oi?

Properament: pdf amb fitxes de dòmino de la TP

Advertisement