42-Mo Word decomposition

A vegades hem tractat en aquesta col·lecció de jocs de com escriure una paraula fent servir els símbols atòmics. A partir d’una idea de la col·lecció d’articles del G4G13 (Gathering for Gardner 13), proposem avui d’agafar una paraula qualsevol (en la llengua que es vulgui), i extreure’n els seus símbols atòmics. Però amb una complicació afegida: Que es pugui fer de més d’una forma, sense repetir element.

Per exemple (seguint l’article de Bloom et al del G4G13 Exchange Book, “Martin” (de Martin Gardner) es podria descomposar com a

  • Mn, Ta, Ir
  • Rn, Am, Ti
  • Ni, Tm, Ra

i encara potser n’hi ha alguna altra, de descomposició.

Stephen Bloom, Lacey Echols, Jeremiah Farrell & Shannon Lieb

Un altre cas: Girona:

  • No, Ga, Ir
  • Og, Ni, Ar
  • i si tenim en compte símbols d’una sola lletra… Rg, Na, I, O

Avui el joc consisteix en trobar paraules que permetin aquestes descomposicions, com més llargues i com més descomposicions generin, millor.

I com a complement, per a cada descomposició se’n pot calcular un valor: el de sumar els números atòmics corresponents a cada combinació. Fins i tot es podria donar un valor màxim a cada paraula… i fer una petita competició.

Advertisement