45-Rh Shidoku (y Sudoku) de los elementos químicos

És ben conegut el joc del Sudoku, que tracta d’ubicar els dígits de l’1 al 9 en una graella de 9×9=81 quadradets, de tal forma que ni en columnes, ni en files, ni en cada subquadrat de 3×3 se’n repeteixi cap. Si no es parteix de cap pista, naturalment hi ha infinites solucions, per això els diaris i les revistes, que solen tenir Sudokus com a passa-temps, proporcionen una sèrie de pistes perquè la solució sigui única… i perquè comporti un xic de dificultat.

Òbviament una aplicació del Sudoku normal a la Taula Periòdica és de fer-lo amb símbols dels elements químics, per exemple substituint els dígits 1-9 pels símbols atòmics corresponents, de l’H al F. Però al final, és el mateix i no aporta gaire res rellevant. Per això proposem aquí una petita variació, senzilla. I ho farem amb un joc equivalent més petit, el Shidoku, un quadrat de 4×4, amb 4 subquadrats de 2×2.

Es tracta de col·locar els elements F, Cl, Br i I (Fluor, Clor, Brom i Iode) en aquest quadrat… de forma que hi siguin tots quatre en cada columna, fila i subquadrat… i que només dos elements de cada diagonal tinguin simbols atòmics d’una sola lletra. Ho aconseguireu? Proposeu-nos la vostra solució via twitter esmentant #52gamespt @magsci.

Com s’hi juga?

Aquest Shidoku es pot resoldre sobre paper, copiant aquesta graella. Però també es pot jugar a partir d’un full de paper retallant els 16 elements:, fent primer un quadrat i després 16 quadradets i retallant. Llavors s’escriuen els símbols químics F, Cl, Br i I quatre vegades en quatre quadradets diferents… i es prova de resoldre aquest Shidoku tot tenint en compte les pistes proporcionades, cosa que permet jugar en solitari o en grup.

El joc invers

Naturalment es pot fer el joc invers: construir Shidokus (o Sudokus!) que tinguin propietats especials relacionades amb la Taula Periòdica: que hi hagi elements metàl·lics i no metàl·lics, que hi hagi un sol gas noble, etc… cal posar-hi imaginació, però segur que poden sortir moltíssims nous jocs d’enginy!

I el Sudoku de la Taula Periòdica?

Lògicament, ja l’ha fet algú abans, per exemple en aquest web de la Univ. Sidney, on en lloc dels dígits 1-9, hi ha nou símbols químics. També es poden generar Sudokus tot seleccionant els blocs de la Taula Periòdica que es desitgin. Per cert, en aquest web hi ha altres jocs amb la Taula Periòdica, interactius.

Advertisement