54-Xe El Penjat

El Joc del Penjat és un clàssic que tothom ja jugat alguna vegada. Es tracta d’endevinar una paraula de la qual se n’han mostrat les posicions, i se n’ha dona tuna pista, normalmen la primera lletra. Llavors es van dient noves lletres, i per cada error s’afegeix una línia del pictograma del penjat. El joc es guanya si no s’arriben a completar totes les línies.

Us proposem avui jugar al penjat, però d’una forma una mica diferent, aprofitant els símbols químics els elements de la taula periòdica.

Joc clàssic: endeveninar un element químic

Es fa servir el procediment habitual del joc del penjat, però qui proposa la paraula a descobrir s’ha de limitar al conjunt de 118 noms dels elements químics

Joc amb els símbols de la taula periòdica:

Abans de res, cal trobar primer una paraula que sigui descomposable en símbols atòmics (veure jocs d’aquesta col·lecció, o fer servir el web chemspeller.com per comprobar si una paraula es pot escriure fent servir símbols atòmics.

Llavors, es segueix el joc normal del penjat, només que enlloc de les 26 lletres de l’alfabet, es fan servir els 118 símbols dels elements químics. Per exemple, “Paris” es pot escriure com a “Pa, rI, S” (si s’accepta que els símbols es puguin escriure al revès, és clar, això és una opció del joc que el facilita una mica).

Cal tenir en compte que la millor estratègia en el joc normal del penjat és proposar les lletres que surten amb més freqüència en cada llengua, En el cas del joc que us proposem, caldria pensar en la millor estartègia, però segurament seria dir símbols atòmics d’una sola lletra: O, S, I, P, C, etc.,, o símbols que tenen vocal i consonant (però això depèn de l’idioma que es faci servir).

Joc d’endevinació d’un element químic amb símbols de la taula periòdica.

Es tracta d’una variant força limitada del segon joc, on la paraula a proposar només pot ser un dels 118 elements. Lògicament, primer cal trobar un element que es pugui escriure com a concatenació de símbols atòmics.

Per exemple: Neó (català), Neon (anglès), Neón (castellà).

Aquest joc us permetrà anar-vos familiaritzant amb la taula periòdica, segur!

I un complement numèric:

Es pot calcular el valor numèric d’una paraula, sumant els números atòmics dels símbols utilitzats. Lògicament quan hi hagi “U” (Urani, 92) el valor serà molt alt… Potser us podeu inventar variants d’aquest joc!

Advertisement