9-F Sopa de símbols

El joc que us presentem aquesta setmana és una “sopa de lletres” força original: no hi ha lletres, sinó que hi ha símbols d’elements químics. El funcionament del joc és el mateix que el d’una sopa de lletres convencional: s’hi poden trobar paraules en horitzontal (de dreta a esquerra o d’esquerra a dreta), en vertical…

9-F Symbols Word Search

This week we present a game that is a quite original “word search“: there are no letters, but rather symbols of chemical elements. Thre rules of the game are the same as usual word search games: one may find words from left to right or right to left, words from top to bottom or bottom…